Политика на поверителностВъведение

Адресът на нашия сайт: http://www.espressotravel.com.

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Наименование: Еспресо Травел 2010 ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 201303582
Адрес на управление: София,Люлин, бл.986, вх.Д, ап.116
Телефон: 0876 133522
E-mail: info@espressotravel.com
Website: www.espresotravel.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Телефон: 02 915 3 518
Имейл: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Защо е необходимо Вашето съгласие

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от www.espressotravel.com. .

Ако маркирате „ПРИЕМАМ” Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани.

Определения

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е  www.espressotravel.com.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

Спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;

Защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите на www.espressotravel.com;гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;

Осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните;

Бисквитки

Какво представляват бисквитките? Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да използва, като ги запише на Вашето устройство. Целта на бисквитките е да „запомнят” Вашето устройство и то да може да бъде разпознато при следващо влизане в уебсайта, като по този начин уебсайтът ше бъде адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитки се наричат всички файлове, които събират и запаметяват такава информация.
За повече информация посетете http://allaboutcookies.org/cookies/what-information-in-cookie.html

За какво се използват бисквитките? Бисквитките се изплозват за различни цели. Еспресо Травел 2010 ООД разчита на тях, за да подбере по-добре съдържанието на сайта според Вашите интереси, да следи каква е посещаемостта на уебсайта, да функционира по-ефикасно и други. По-голяма част от бисквитките се използват единствено с цел да се разбере как потребителите достигат до уебсайта или какво у тяхното ориентировъчно местопожение. Все пак съществуват и бисквитки, които съхраняват лична информация, като например запомняне на имена и пароли.

Използваните бисквитки са посочени по-долу:

Необходими – нужни за използване на уебсайта. Без тези бисквитки някои и/или функционалности няма да могат да бъдат използвани.

Оперативни – нужни за събиране на информация, за начини, по които посетителите използват даден уебсайт. Цялата информация, събирана от тези бисквитки, е обобщена и поради това анонимна. Използва се за подобряване на уебсайта.

Функционални – нужни за възможността за проследяване на изборите, които потребителят извършва на сайта. По този начин се предлага по-точно и персонализирано изживяване на сайта. Събраната от тези бисквитки информация може да бъде риведена в анонимна форма и Вашата дейност на други уебсайтове не може да бъде проследена.

Таргетиращи – нужни за показване на по-подходящи за Вас и Вашите интреси реклами и за ограничаване на случаите, в които виждате дадена реклама, както и за измерване ефективността на рекламни кампании.

Ако желаете да разберете повече за отказване от поведенческа реклама: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
Бисквитките могат да се деактивират чрез:
Специални инструменти за отказ: tools.google.com/dlpage/gaoptpot.
Опциите на браузера

Как събираме информация за Вас

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:
Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги.
Чрез изпращането им Вие съзнателно споделяте лични данни.
Данни, събирани чрез наблюдения.
Понякога събираме информация за Вас, наблюдавайки Вашето поведение на сайта ни.

За целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение, напр. използване на мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, анализиране на информацията, налична като част от комуникацията в изпозлваните от нас протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас и устройството Ви, напр. HTTP GET/POST заявките, използване функционалностите на JavaScript и други стандартни и широко разпространени в WEB програмни езици за извличане на данни и информация за контекста Ви браузър, операционна система, резолюция на екрана, език и др.

Използвайки различни инструменти за онлайн анализ, ние можем да получим детайлни, но агрегирани данни за аудиторията на сайта ни. Това не са лични данни по смисъла на Регламента.

Обичайно, събираме следните данни:
Вашите имена;
Електронна поща (e-mail);
Данни, събирани чрез наблюдения

За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас:
IP адреса, от който правите посещението;
Идентификатор на браузъра Ви;
Идентификатор на мобилното Ви устройството;
Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор;
История на поведението Ви – посетени страници, време прекарано на тях;
Поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой;
Вашите търсения;

За какви цели обработваме информацията

Информацията, която събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели:

Нормално функциониране на сайтове ни – тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайта.

www.espressotravel.com разбира отговорностите си към потребителите и се стреми да ограничи събирането и обработката на данни за целите на оптимизиране сервирането на реклами до възможния минимум. Все пак, технологичното развитие е довело до създаването на сложна система от отношения и обмен на данни, за тези цели.

Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим съответстваща реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За подбор, доставка и отчитане на сервираното съдържание

Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим подходящо съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За измерване

Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.
Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За целта използваме инструмента Google Analytics.

Ние смятаме, че по този начин, от една страна, сме минимизирали обема на събираната за целите на измерването информация до минимално необходимия за това размер и по този начин гарантираме, че тези данни не се използват за други цели, освен за Измерване, а от друга страна, вярваме, че защитаваме легитимния ни интерес за нормалното и необходимо функциониране на нашите услуги.

За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

За целите на планиране, отчетност и статистика

За целите на планиране, отчетност и статистика означава всяка операция по събиране и обработване на лични данни, необходими за статистически изследвания или за изготвяне на статистически резултати, както и за подготовка, реализиране и проверка на планове и резултатите от тях.

Информация за трети страни, партньори на уебсайта

Еспресо Травел 2010 ООД няма да предоставя лични данни на трети страни, освен в изброените тук случаи. Нашият уебсайт може да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни, категоризирани като дистрибутори, рекламодатели, доставчици на услуги и прочие. Нашият уебсайт може да съдържа връзки или да препраща към уебсайтове или други платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google, Twitter, Instagram, LinkedIn и други. В случай, че последвате връзка към някой от тези уебсайтове, следва да имате предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че Еспресо Травел 2010 ООД не поема каквато и да било отговорност за политиките за поверителност, прилагани от тези трети страни.

С оглед правилното функциониране на нашия уебсайт и за постоянно подобряване качеството на предлаганите услуги, ние използваме програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на този уебсайт без това да Ви идентифицира като физическо лице:

Google Analyticshttps://privacy.google.com/businesses/compliance/ Използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на нашата уеб страница. Като пример уебсайта, от който идвате на нашия, дъаржавата, в която се намирате, Вашия език, браузър, който използвате, онлайн поведение и други. Можете да откажете използването на Вашите данни от Google Analytics последством приставката Google Analytics opt-out browser add-on, която можете да изтеглите и инсталирате на Вашия уеб браузър.

Различни WordPress plugins, включително Live chat.

Mailchimphttps://mailchimp.com/legal/privacy/. В случаите, когато решим да ползваме платформата mailchipm, споделяме Вашата информация с Вашето съгласие до трети страни, които изпращат от наше име и за наша сметка промоционални имейл съобщения. Можете да се отпишете от такива бюлетини във всяко mailchimp съобщение, което бихте получили от нас.

Google Webmaster toolshttps://google.com/webmasters/

Facebookhttps://facebook.com/business/gdpr

Facebook Custom Audience, Google AdWords, Goodle+, Twitter, Instagram, Ремаркетинг.

В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия уебсайт пълноценно и не би трябвало да го използвате занапред.  

Предаване на лични данни към трети държави

В случай, че предаваме Ваши данни на трети държави, то това се извършва само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (EC) 679/2016. За държави, за които Европейската комисия е решила, че предоставят адекватно ниво на защита на данните, предаването може да се извърши без да е необходимо допълнително разрешение. В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции за съответната трета държава и изрично сте дали съгласие за това, или когато това се изисква в следствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и Еспресо Травел 2010 ООД, или предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между Еспресо Травел 2010 ООД и друго физическо или юридическо лице.

Какви са правата Ви във връзка с личните данни

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;

Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;

Право на достъп до личните Ви данни;

Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;

Правото на преносимост на данните;

Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Кога Еспресо Травел 2010 ООД може да ползва данните Ви, за да се свърже с Вас?

Можем да използваме предоставената от Вас информация, за да се свържем с Вас относно различни въпроси като:

да Ви уведомим за промени в политиките на www.espressotravel.com и настоящите правила;

да Ви отговорим, когато сте се свързали с нас

да Ви поканим да участвате в наши проучвания по отношение на услугите на www.espressotravel.com ;

за маркетингови цели;

за да Ви информираме за игри, конкурси или промоционални оферти на www.espressotravel.com и/или на трети страни, партньори на www.espressotravel.com ;

Заключение

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 01.01.2019 г

Еспресо Травел 2010 ООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на уебсайта. www.espressotravel.com не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политика.

Моля, изпращайте вашите въпроси и коментари относно поверителността на адрес: info@espressotravel.com