Блог
прочети
Еспресо Клуб
Регистрация
Контакти
Свържи се

Виж профили

Linked In xing
Сподели

Застраховки "помощ при пътуване"

Продуктово описание:

Пътническа застраховка CLASSIC, Покритие - 4 000 евроBook-Button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент 4000
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване 4000
3 Лекарства Включени
4 Медицински транспорт 4000
5 Спешна стоматологична помощ 150
6 Медицинско репатриране 4000
7 Репатриране на тленни останки 4000
8 Транспортиране на непълнолетни деца N/A
9 Връщане поради смърт на роднина N/A
10 Заместващ изпълнител N/A
11 Анулиране на полет N/A
12 Загуба/кражба на багаж N/A
13 Загуба/кражба на лични документи N/A
14 Анулирано пътуване N/A
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ N/A
17 Спешен паричен превод N/A
18 Спешно предаване на съобщение ДА
19 Смърт от злополука 1000
20 Възрастов лимит 80
21 Самоучастие N/A
22 Териториално покритие Worldwide

Пътническа застраховка SILVER, Покритие - 10 000 евроBook-Button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент 10000
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване 10000
3 Лекарства Включени
4 Медицински транспорт 10000
5 Спешна стоматологична помощ 250
6 Медицинско репатриране 10000
7 Репатриране на тленни останки 10000
8 Транспортиране на непълнолетни деца ДА
9 Връщане поради смърт на роднина ДА
10 Заместващ изпълнител N/A
11 Анулиране на полет N/A
12 Загуба/кражба на багаж 85
13 Загуба/кражба на лични документи 80
14 Анулирано пътуване N/A
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ ДА
17 Спешен паричен превод ДА
18 Спешно предаване на съобщение ДА
19 Смърт от злополука 1000
20 Възрастов лимит 80
21 Самоучастие N/A
22 Териториално покритие - Europe including Turkey, Egypt, Tunisia.

Пътническа застраховка GOLD, Покритие - 15 000 евроBook-Button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент 15000
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване 15000
3 Лекарства Включени
4 Медицински транспорт 15000
5 Спешна стоматологична помощ 250
6 Медицинско репатриране 15000
7 Репатриране на тленни останки 15000
8 Транспортиране на непълнолетни деца ДА
9 Връщане поради смърт на роднина ДА
10 Заместващ изпълнител N/A
11 Анулиране на полет N/A
12 Загуба/кражба на багаж 100
13 Загуба/кражба на лични документи 80
14 Анулирано пътуване N/A
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ ДА
17 Спешен паричен превод ДА
18 Спешно предаване на съобщение ДА
19 Смърт от злополука 1000
20 Възрастов лимит 80
21 Самоучастие N/A
22 Териториално покритие - Europe including Turkey, Egypt, Tunisia.

Пътническа застраховка FIRST - Покритие - 20 000 евроBook-button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент 20000
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване 20000
3 Лекарства Включени
4 Медицински транспорт 20000
5 Спешна стоматологична помощ 250
6 Медицинско репатриране 20000
7 Репатриране на тленни останки 20000
8 Транспортиране на непълнолетни деца ДА
9 Връщане поради смърт на роднина ДА
10 Заместващ изпълнител ДА
11 Анулиране на полет 80
12 Загуба/кражба на багаж 200
13 Загуба/кражба на лични документи 80
14 Анулирано пътуване N/A
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ ДА
17 Спешен паричен превод ДА
18 Спешно предаване на съобщение ДА
19 Смърт от злополука 1500
20 Възрастов лимит 80
21 Самоучастие N/A
22 Териториално покритие Worldwide

Пътническа застраховка PLATINUM, Покритие - 30 000 евроBook-button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент 30000
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване 30000
3 Лекарства Включени
4 Медицински транспорт 30000
5 Спешна стоматологична помощ 250
6 Медицинско репатриране 30000
7 Репатриране на тленни останки 30000
8 Транспортиране на непълнолетни деца ДА
9 Връщане поради смърт на роднина ДА
10 Заместващ изпълнител ДА
11 Анулиране на полет 100
12 Загуба/кражба на багаж 200
13 Загуба/кражба на лични документи 80
14 Анулирано пътуване N/A
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ ДА
17 Спешен паричен превод ДА
18 Спешно предаване на съобщение ДА
19 Смърт от злополука 2000
20 Възрастов лимит 80
21 Самоучастие N/A
22 Териториално покритие Worldwide

Пътническа застраховка EXCELLENCE, Покритие - 50 000 евроBook-button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент 50000
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване 50000
3 Лекарства Включени
4 Медицински транспорт 50000
5 Спешна стоматологична помощ 250
6 Медицинско репатриране 50000
7 Репатриране на тленни останки 50000
8 Транспортиране на непълнолетни деца ДА
9 Връщане поради смърт на роднина ДА
10 Заместващ изпълнител ДА
11 Анулиране на полет 250
12 Загуба/кражба на багаж 300
13 Загуба/кражба на лични документи 80
14 Анулирано пътуване N/A
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ ДА
17 Спешен паричен превод ДА
18 Спешно предаване на съобщение ДА
19 Смърт от злополука 2500
20 Възрастов лимит 80
21 Самоучастие N/A
22 Териториално покритие Worldwide

Застраховка "Анулирано пътуване" CANCELLATION, Покритие на анулацията - 300 евроBook-button

1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент N/A
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване N/A
3 Лекарства N/A
4 Медицински транспорт N/A
5 Спешна стоматологична помощ N/A
6 Медицинско репатриране N/A
7 Репатриране на тленни останки N/A
8 Транспортиране на непълнолетни деца N/A
9 Връщане поради смърт на роднина N/A
10 Заместващ изпълнител N/A
11 Анулиране на полет N/A
12 Загуба/кражба на багаж N/A
13 Загуба/кражба на лични документи N/A
14 Анулирано пътуване 300
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ N/A
17 Спешен паричен превод N/A
18 Спешно предаване на съобщение N/A
19 Смърт от злополука N/A
20 Възрастов лимит 80
21 Самоучастие N/A
22 Териториално покритие Worldwide

Застраховка "Анулирано пътуване" CANCELLATION, Покритие на анулацията - 800 евроBook-Button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент N/A
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване N/A
3 Лекарства N/A
4 Медицински транспорт N/A
5 Спешна стоматологична помощ N/A
6 Медицинско репатриране N/A
7 Репатриране на тленни останки N/A
8 Транспортиране на непълнолетни деца N/A
9 Връщане поради смърт на роднина N/A
10 Заместващ изпълнител N/A
11 Анулиране на полет N/A
12 Загуба/кражба на багаж N/A
13 Загуба/кражба на лични документи N/A
14 Анулирано пътуване 800
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ N/A
17 Спешен паричен превод N/A
18 Спешно предаване на съобщение N/A
19 Смърт от злополука N/A
20 Възрастов лимит 80
21 Самоучастие N/A
22 Териториално покритие Worldwide

Застраховка "Анулирано пътуване" CANCELLATION, Покритие на анулацията - 1500 евроBook-Button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент N/A
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване N/A
3 Лекарства N/A
4 Медицински транспорт N/A
5 Спешна стоматологична помощ N/A
6 Медицинско репатриране N/A
7 Репатриране на тленни останки N/A
8 Транспортиране на непълнолетни деца N/A
9 Връщане поради смърт на роднина N/A
10 Заместващ изпълнител N/A
11 Анулиране на полет N/A
12 Загуба/кражба на багаж N/A
13 Загуба/кражба на лични документи N/A
14 Анулирано пътуване 1500
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ N/A
17 Спешен паричен превод N/A
18 Спешно предаване на съобщение N/A
19 Смърт от злополука N/A
20 Възрастов лимит 80
21 Самоучастие N/A
22 Териториално покритие Worldwide

WORK & TRAVEL, Покритие - 50 000 щатски долараBook-Button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент 50000
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване 50000
3 Лекарства Включени
4 Медицински транспорт 8000
5 Спешна стоматологична помощ 350
6 Медицинско репатриране 8000
7 Репатриране на тленни останки 6000
8 Транспортиране на непълнолетни деца N/A
9 Връщане поради смърт на роднина N/A
10 Заместващ изпълнител N/A
11 Анулиране на полет N/A
12 Загуба/кражба на багаж N/A
13 Загуба/кражба на лични документи ДА
14 Анулирано пътуване N/A
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ ДА
17 Спешен паричен превод 800
18 Спешно предаване на съобщение ДА
19 Смърт от злополука 8000
20 Възрастов лимит 45
21 Самоучастие 50
22 Териториално покритие Worlwide

WORK & TRAVEL, Покритие - 100 000 щатски долараBook-Button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент 100000
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване 100000
3 Лекарства Включени
4 Медицински транспорт 10000
5 Спешна стоматологична помощ 500
6 Медицинско репатриране 10000
7 Репатриране на тленни останки 8000
8 Транспортиране на непълнолетни деца N/A
9 Връщане поради смърт на роднина N/A
10 Заместващ изпълнител N/A
11 Анулиране на полет N/A
12 Загуба/кражба на багаж N/A
13 Загуба/кражба на лични документи ДА
14 Анулирано пътуване N/A
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ ДА
17 Спешен паричен превод 1000
18 Спешно предаване на съобщение ДА
19 Смърт от злополука 10000
20 Възрастов лимит 45
21 Самоучастие 50
22 Териториално покритие Worlwide

Пътническа застраховка CLASSIC PLUS, Покритие - 4 000 евроBook-Button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент 4000
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване 4000
3 Лекарства Включени
4 Медицински транспорт 4000
5 Спешна стоматологична помощ 100
6 Медицинско репатриране 4000
7 Репатриране на тленни останки 4000
8 Транспортиране на непълнолетни деца N/A
9 Връщане поради смърт на роднина N/A
10 Заместващ изпълнител N/A
11 Анулиране на полет N/A
12 Загуба/кражба на багаж N/A
13 Загуба/кражба на лични документи N/A
14 Анулирано пътуване 800
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ N/A
17 Спешен паричен превод ДА
18 Спешно предаване на съобщение ДА
19 Смърт от злополука 1000
20 Възрастов лимит 80
21 Самоучастие N/A
22 Териториално покритие - Europe including Turkey, Egypt, Tunisia.

Пътническа застраховка GOLD PLUS, Покритие - 15 000 евроBook-Button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент 15000
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване 15000
3 Лекарства Включени
4 Медицински транспорт 15000
5 Спешна стоматологична помощ 150
6 Медицинско репатриране 15000
7 Репатриране на тленни останки 15000
8 Транспортиране на непълнолетни деца ДА
9 Връщане поради смърт на роднина ДА
10 Заместващ изпълнител N/A
11 Анулиране на полет N/A
12 Загуба/кражба на багаж 100
13 Загуба/кражба на лични документи 80
14 Анулирано пътуване 800
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ ДА
17 Спешен паричен превод ДА
18 Спешно предаване на съобщение ДА
19 Смърт от злополука 1000
20 Възрастов лимит 80
21 Самоучастие N/A
22 Териториално покритие - Europe including Turkey, Egypt, Tunisia.

Пътническа застраховка PLATINUM PLUS, Покритие - 30 000 евроBook-Button
1 Спешни медицински разходи в случай на инцидент 30000
2 Спешни медицински разходи в случай на заболяване 30000
3 Лекарства Включени
4 Медицински транспорт 30000
5 Спешна стоматологична помощ 250
6 Медицинско репатриране 30000
7 Репатриране на тленни останки 30000
8 Транспортиране на непълнолетни деца ДА
9 Връщане поради смърт на роднина ДА
10 Заместващ изпълнител ДА
11 Анулиране на полет 100
12 Загуба/кражба на багаж 200
13 Загуба/кражба на лични документи 80
14 Анулирано пътуване 1000
15 Информация преди пътуването ДА
16 Правна помощ ДА
17 Спешен паричен превод ДА
18 Спешно предаване на съобщение ДА
19 Смърт от злополука 1500
20 Възрастов лимит 80
21 Самоучастие N/A
22 Териториално покритие Worldwide

 
 
 
Share
Нагоре